Mišljenje med počitkom

Kaj nam hodi po mislih, ko počivamo?

Pristop

Pozdravljeni!

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki je precej drugačna od drugih raziskav. V tej raziskavi se lahko spočijete.

Pred začetkom vas prosimo, da si preberete obveščeno soglasje za sodelovanje v raziskavi s predstavitvijo raziskave. Ko boste pripravljeni za pričetek, pritisnite na gumb za nadaljevanje.

Obveščeno soglasje

Raziskava z naslovom Mišljenje in doživljanje med počitkom poteka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru magistrskega dela Mie Dacinger Zorko, dipl. psih. (UN), pod mentorstvom doc. dr. Gaje Zager Kocjan in red. prof. dr. Grege Repovša. Njen namen je preučiti, v kolikšni meri se vsebina in oblika mišljenja v mirovanju povezuje s počutjem in osebnostnimi lastnostmi.

  1. V kolikor se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga najprej 5 minut mirovati oz. počivati z zaprtimi očmi, nato pa vas bomo prosili, da odgovorite na nekaj vprašanj o vaših mislih in občutjih v času mirovanja. Prosili vas bomo tudi, da odgovorite na nekatera vprašanja o vaših osebnostnih lastnostih in razpoloženju.
  2. Sodelovanje v raziskavi bo trajalo približno 20 minut. Od tega bo 5 minut potekalo mirovanje in 15 minut izpolnjevanje vprašalnikov.
  3. Udeležba v raziskavi je prostovoljna in ne prinaša nobenih posebnih tveganj.
  4. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega nadomestila ali koristi z izjemo znanja in izkušenj.
  5. S pomočjo unikatnega anonimnega gesla, ki ga boste prejeli ob udeležbi, boste lahko ob zaključku študije dobili vpogled v svoje dosežke na vprašalnikih, v mesecu maju pa se boste lahko udeležili brezplačne spletne delavnice na temo čuječnosti. Do povezave za delavnico boste lahko dostopali na zadnji strani vprašalnika.
  6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic.
  7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Odgovori na vprašanja in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Zbrani podatki bodo v skladu z načeli in vodili odprte znanosti lahko objavljeni tudi v javnih repozitorijih, pri čemer podatkov nikakor ne bo možno povezati s posamezniki. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita.
  8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Mio Dacinger Zorko (e-pošta: dacingermia01@gmail.com) ali na Komisijo za etiko Filozofske fakultete (informacije@etika.ff.uni-lj.si).

Raziskavo je dne 28.1.2022 odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

S klikom na gumb "naslednja stran" jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi Mišljenje in doživljanje med počitkom ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene.

Pozor: za uspešno izvedbo naloge mora spletni brskljalnik podpirati možnost odpiranja novega okna. Če ste to stran odprli znotraj aplikacije Facebook ali Instagram, stran, prosimo, ponovno naložite v standardnem brskljalniku, sicer naloga ne bo delovala.